Català   Español   

Girbau Sondejos i Pous d'Aigua - Sondejos


Sondejos

Girbau Sondejos i Pous d'Aigua, especialistes en sondejos d'aigua a tota Catalunya, podrà disposar del seu propi pou i aprofitar les aigües subterrànies.

Analitzem prèviament el terreny, per comprovar la conveniència del treball a realitzar,
l'estudi de Geotèrmia del terreny ens permet determinar l'existència de l’aqüífer i la seva profunditat, com l'estimació del seu cabal.
Girbau Sondetjos i Pous d’Agua
Amb aquestes dades, fem un informe tècnic, on indiquem la localització idònia per a realitzar el pou d’aigua.

El següent pas es la perforació amb la nostres equips del pou de poc diàmetre, i obtenim mostres del terreny i determinem els nivells aqüífers localitzats per a procedir al sondeig i obtenir una captació de major cabal i definitiva.

Garantim la construcció del pou amb la màxima celeritat i èxit.